Oferta

Mentoring / Konsultacje

Mentoring polega głównie na tym, aby mentorowany, poprzez wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje.

Mentoring wykorzystuje metodykę coachingu, dzielenia się doświadczeniem i treningu edukacyjnego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Mentor jest ekspertem i przekazuje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów komunikacji, organizacji czasu lub metod rozwiązywania konkretnych problemów w firmie.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (coaching, tutoring, doradztwo, szkolenia) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przekazuje swoje doświadczenia uczniowi (mentee).

Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee jak i oczekiwań zleceniodawcy (firmy) oraz wymogów związanych z samym wynikiem.